Αρχική σελίδα » Προγράμματα προαγωγής ψυχικής υγείας » Let's Talk About Children » Παρουσίαση Προγράμματος

“Ας Μιλήσουμε για τα Παιδιά” (Let’s Talk About Children) EU4Health 2021-2027: Πρόγραμμα προαγωγής και πρόληψης ψυχικής υγείας παιδιών και των οικογενειών τους

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) πραγματοποιεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ας Μιλήσουμε για τα Παιδιά» (Let’s Talk About Children; LTC), με σκοπό την πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών και των οικογενειών τους.

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ας Μιλήσουμε για τα Παιδιά» αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος EU4Health 2021-2027, με κοινοπραξία 9 χωρών, με σκοπό τη διάδοση και εφαρμογή της ψυχοκοινωνικής παρέμβασης “Ας Μιλήσουμε για τα Παιδιά” σε εκπαιδευτικούς της Α’βάθμιας Εκπαίδευσης. Συντονιστής και επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος για την Ελλάδα είναι ο Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Γεράσιμος Α. Κολαΐτης

Το Πρόγραμμα αφορά την εκπαίδευση σε μία βραχεία, δομημένη και αποτελεσματική παρέμβαση, η οποία ανοίγει δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων για τη βέλτιστη υποστήριξη και κάλυψη των ψυχοκοινωνικών αναγκών των παιδιών και την προώθηση της θετικής γονικής λειτουργίας. 

Στόχοι της παρέμβασης “Ας Μιλήσουμε για τα Παιδιά” είναι:

  1. Δημιουργία πλαισίου αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων για την καλύτερη υποστήριξη των οικογενειών
  2. Πρόληψη ψυχοκοινωνικών προβλημάτων σε περιπτώσεις αντιξοότητας και ενίσχυση των οικογενειακών προστατευτικών παραγόντων
  3. Εντοπισμός παιδιών και οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη και χρήζουν περαιτέρω ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
  4. Ευαισθητοποίηση και ανάληψη δράσης με τη βοήθεια δομημένων εργαλείων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών και των οικογενειών τους

 

Η εκπαίδευση και εφαρμογή της παρέμβασης “Ας Μιλήσουμε για τα Παιδιά” έχει ήδη πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, την περίοδο 2011-2014, από την Παιδοψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ, στο Γ.Ν.Π.  «Η Αγία Σοφία», με την χορηγία του Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος”, με ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα, κατά την αποτίμησή του.

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος συμμετείχαν 529 οικογένειες, πραγματοποιήθηκαν 120 εκπαιδευτικές συναντήσεις και εκπαιδεύτηκαν 241 επαγγελματίες προερχόμενοι από τους χώρους της Υγείας καιτης Εκπαίδευσης.

Την Παρασκευή 24/11/2023 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, η εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος παρουσία σημαντικών προσκεκλημένων και ομιλητών. Την εναρκτήρια εκδήλωση ακολούθησε το Σάββατο 25/11/2023 η διεξαγωγή της πρώτης εκπαιδευτικής συνάντησης στη μέθοδο LTC. Η υλοποίηση της εκπαίδευσης στην παρέμβαση LTC πραγματοποιείται μέσα από εκπαιδευτικές και εποπτικές συναντήσεις, δια ζώσης και διαδικτυακά. Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον κεντρικό ιστότοπο Προγράμματος: Let’sTalkaboutChildren (utu.fi)

Για πληροφορίες εγγραφής και συμμετοχής στο news-letter του Προγράμματος, όπως αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: ltc[at]uoa[dot]gr.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
Γεράσιμος Α. Κολαΐτης
Ομότιμος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Αφίσα Προγράμματος "Ας Μιλήσουμε για τα Παιδιά"