Αρχική σελίδα

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Η Παιδοψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Παίδων "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" άρχισε τη λειτουργία της το 1978 με την ονομασία «Τμήμα Ψυχολογικής Παιδιατρικής». Το Τμήμα μετεξελίχθηκε σε Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με την υπ’ αριθμ. Α 1α/14023/98 κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας με Διευθυντή τον Αναπλ. Καθηγητή Παιδοψυχιατρικής κ. Ιωάννη Τσιάντη, ο οποίος χρημάτισε Διευθυντής της μέχρι και 31/08/2006. Η Κλινική εντάσσεται στον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την 01/09/2006 ο Τομέας εξέλεξε και η Σχολή ενέκρινε την ανάθεση της διεύθυνσης της Κλινικής στον Αναπλ. Καθηγητή Ψυχιατρικής κ. Β. Τομαρά, προερχόμενο από την Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, του οποίου η θητεία έληξε στις 31/8/2009. Την 01/09/2009, η διεύθυνση της Κλινικής ανατέθηκε στον κ. Γεράσιμο Κολαΐτη, Αναπλ. Καθηγητή Παιδοψυχιατρικής, του οποίου η θητεία ανανεώθηκε από 01/09/2012. Την 04/06/2015 εξελέγη ως Διευθυντής της Κλινικής ο κ. Δημήτριος Κ. Αναγνωστόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής. Την 4/7/2019 εξελέγη ως Διευθυντής της Κλινικής ο κ. Γεράσιμος Κολαΐτης, Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής. Στις 13/7/2022 εξελέγη ως Διευθύντρια της κλινικής η κ. Αικ. Παπανικολάου, Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής.

Καθ' όλη τη διαδρομή της, η Κλινική έχει αναπτύξει πλούσιο κλινικό έργο προσφέροντας υπηρεσίες σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου, παρέχοντας διασυνδετική-συμβουλευτική σε όλες τις κλινικές και τμήματα του Νοσοκομείου Παίδων "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" και νοσηλεύοντας σοβαρά παιδοψυχιατρικά περιστατικά. Παρά το περιορισμένο σε αριθμό προσωπικό της από μέλη ΔΕΠ έχει κατορθώσει να αναπτύξει και να επεκτείνει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό της έργο.