Αρχική σελίδα

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η Παιδοψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» άρχισε τη λειτουργία της το 1978 με την ονομασία «Τμήμα Ψυχολογικής Παιδιατρικής». Το Τμήμα μετεξελίχθηκε σε Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με την υπ’ αριθμ. Α 1α/14023/98 κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας με Διευθυντή τον Αναπλ. Καθηγητή Παιδοψυχιατρικής κ. Ιωάννη Τσιάντη, ο οποίος χρημάτισε Διευθυντής της μέχρι και 31/08/2006. Η Κλινική εντάσσεται στον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Την 01/09/2006 ο Τομέας εξέλεξε και η Σχολή ενέκρινε την ανάθεση της διεύθυνσης της Κλινικής στον Αναπλ. Καθηγητή Ψυχιατρικής κ. Β. Τομαρά, προερχόμενο από την Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, του οποίου η θητεία έληξε στις 31/8/2009.

Την 01/09/2009, η διεύθυνση της Κλινικής ανατέθηκε στον κ. Γεράσιμο Κολαΐτη, Αναπλ. Καθηγητή Παιδοψυχιατρικής, του οποίου η θητεία ανανεώθηκε από 01/09/2012.

Καθόλη τη διαδρομή της, η Κλινική έχει αναπτύξει πλούσιο κλινικό έργο προσφέροντας υπηρεσίες σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου, παρέχοντας διασυνδετική-συμβουλευτική σε όλες τις κλινικές και τμήματα του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» και νοσηλεύοντας σοβαρά παιδοψυχιατρικά περιστατικά. Παρά το περιορισμένο σε αριθμό προσωπικό της από μέλη ΔΕΠ έχει κατορθώσει να αναπτύξει και να επεκτείνει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό της έργο.