Αρχική σελίδα » Συντελεστές

Συντελεστές

Για τη νέα ιστοσελίδα του Ιδρύματος εργάστηκαν οι παρακάτω:

 

Γενική Επιτροπή Ιστοσελίδας

 

Ειδική Συντακτική Επιτροπή

 

Διαχείριση πλατφόρμας - Εκπαίδευση χρηστών